Prijedlog Akcijskog Plana PGŽ (2024-2025) za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za radzoblje od 2021-2027 godine

U sklopu projekta izrađen je prijedlog Akcijskog plana Primorsko-goranske županije (2024-2025) za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021-2027 godine (AP PGŽ (2024-2025) za provedbu NPUR)

Prijedlog dokumenta dostupan je na LINK

Prijedlog AP PGŽ (2024-2025) za provedbu NPUR je predan Primorsko-goranskoj županiji.

Akcijski plan se temelji na prioritetima definiranim od strane Roma iz Primorsko-goranske županije.

Iako je ovim projektom bila predviđena izrada AP PGŽ (2024-2025) za provedbu NPUR, poltičku volju su izrazili i Grad Rijeka i Grad Delnice za izradom njihovih lokalnih akcijskih planova.

Po prvi puta u povijesti, koordinaciju izrade prijedloga takve vrste dokumenta po prvi puta u povijesti Hrvatske vodili su pripadnici romske nacionalne manjine u suradnji s relevantnim dionicima.

« Povratak

Projekti

ISTAKNUTI PROJEKTI

Program

Social