ODAŠILJAČ

PROJEKT - UDRUGA RI ROCK


projekt-odasiljac

UVOD U PROJEKT:


Projekt Odašiljač okuplja novinare iz tri partnerske udruge s ciljem izgradnje stručnih kadrova koji će adekvatno izvještavati o ranjivim skupinama unutar tri radijske emisije koje će se emitirati na riječkom radiju zajednice (Community radio) - "Radio Roži". Putem emisija javnost će biti informirana o trima temama: djeca i mladi; rodna ravnopravnost, diskriminacija i ženska prava; žrtve nasilja. Održivost Projekta temelji se na stručnoj, financijskoj i resursnoj podlozi koja će se kreirati unutar samog Projekta.


Nema još članaka


Ciljevi i očekivane rezultate projekta:

Projektom ‘’Odašiljač’’ stvorit će se resursni preduvjeti za:

  • 1. Jačanje stručnih kapaciteta medijskih djelatnika putem usavršavanja i osposobljavanja za medijsko izvještavanje vezano uz rodnu ravnopravnost, rodno uvjetovano nasilje, žrtve nasilja, komunikacije s djecom i mladima, pristup mladima s teškoćama u učenju te mladima koji imaju traumatična iskustva (bullying, verbalno zlostavljanje), ciljeva održivog razvoja, medijskog pristupa djeci i mladima romske nacionalne manjine.
  • 2. Osiguranje stručnog, stalnog i stabilnog tima za razvoj programa;
  • 3. Stvaranje preduvjeta za održivo djelovanje;
  • 4. Povećanje vidljivosti;
  • 5. Proizvodnju i objavu programskog sadržaja radija.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.385.072,28 HRK, od čega je 85% (1.177.311,438 HRK) osigurano iz Europskog socijalnog fonda, dok je preostalih 15% (207.760,842 HRK) osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.


Razdoblje provedbe projekta

Od 21.08.2020. – do 21.08.2022.


Kontakt osobe za više informacija

Anja Štefan, voditeljica projekta + 385 98 / 167 – 2047


Dodatno:


Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog socijalnog fonda.


projekt-odasiljac

UKLJUČI SE!

KONTAKT