Europska unija - Zajedno do fondova

ODAŠILJAČ

PROJEKT UDRUGA RI ROCK

elementi vidljivosti

Projekt Odašiljač okuplja novinare iz tri partnerske udruge. Cilj je izgradnja stručnih kadrova koji će adekvatno izvještavati o ranjivim skupinama unutar tri radijske emisije emitirane na riječkom radiju zajednice (Community radio) – Radio Roži. Putem emisija javnost će biti informirana o trima temama: djeca i mladi; rodna ravnopravnost, diskriminacija i ženska prava; žrtve nasilja. Održivost Projekta temelji se na stručnoj, financijskoj i resursnoj podlozi koja će se kreirati unutar samog Projekta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projektom Odašiljač stvorit će se resursni preduvjeti za:

  • 1. jačanje stručnih kapaciteta medijskih djelatnika putem usavršavanja i osposobljavanja za medijsko izvještavanje, vezano uz rodnu ravnopravnost, rodno uvjetovano nasilje, žrtve nasilja, komunikaciju s djecom i mladima, pristup mladima s teškoćama u učenju te pristup mladima koji imaju traumatična iskustva (bullying, verbalno zlostavljanje), ciljeve održivog razvoja, medijskog pristupa djeci i mladima romske nacionalne manjine
  • 2. osiguranje stručnog, stalnog i stabilnog tima za razvoj programa
  • 3. stvaranje preduvjeta za održivo djelovanje
  • 4. povećanje vidljivosti
  • 5. proizvodnju i objavu programskog sadržaja radija

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.385.072,28 HRK, od čega je 85% (1.177.311,438 HRK) osigurano iz Europskog socijalnog fonda, dok je preostalih 15% (207.760,842 HRK) osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta

Od 21. kolovoza 2020. do 21. kolovoza 2022.

Kontakt osoba za više informacija

Marina Jakšić (voditeljica projekta) 

Dodatno:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog socijalnog fonda.

Odašiljemo važne teme!

Pratite emisije Školica , SOS i Nevidljive koje će adekvatno izvještavati o ranjivim skupinama u društvu: djeci i mladima, rodnoj ravnopravnosti, diskriminaciji i ženskim pravima, te žrtvama n...

Više »

EMISIJA NEVIDLJIVE

Gdje priče žena postaju vidljive. Obrađivat će teme iz domene rodne ravnopravnosti i reproduktivne pravde.

Više »

Emisija S.O.S.

Teme o kojima se rijetko priča, a o kojima je bitno govoriti. Obradit će se teme pružanja primarne pravne i psihološke pomoći žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja, pojedini aspe...

Više »

Emisija Školica

Mladi i mlađi, zanimljive priče o onima na kojima svijet ostaje. Adresirat će probleme djece i mladih u različitoj dobi - prve godine života, vrtić, predškolska dob, niži i viši razredi osnov...

Više »