Kontaktirajte nas


Ako Vam zatrebaju dodatne informacije, molimo da nam se obratite.

Kontakt informacije


Udruga Ri Rock: Delta 5, Rijeka, 51000, Hrvatska
TEL: +385 981672047

MU grada Rijeke Kružna 5, Rijeka, 51000, Hrvatska
TEL: +385 51 212 109

MAIL: rigeneration.eu@gmail.com

Pronađite nas na kartiINFORMACIJE O PROJEKTU:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Organizacija radionica je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj komunikacije isključiva je odgovornost Udruge Ri Rock i Matice umirovljenika grada Rijeke.

Više informacija o projektu

www.rirock.hr
www.strukturnifondovi.hr
Matice umirovljenika grada Rijeke
OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.