Informacije o projektu.


Naziv projekta: Rigeneration
Korisnici: Udruga Ri Rock i Matica umirovljenika grada Rijeke

Kratki opis projekta:

Kroz projekt RiGeneration će se omogućiti pristup kulturnim, umjetničkim i neformalnim obrazovnim programima te potaknuti socijalnouključivanje, razvoj i njegovanje kreativnih, socijalnih, kognitivnihi emocionalnih vještina. Kroz razne aktivnosti će se poboljšatikvaliteta života te starijim osobama omogućiti:

 • (1) pristup kulturnim i umjetničkim aktivnostima te neformalnim edukacijama
 • (2) razvoj kreativnih i umjetničkih vještina s ciljem povećanja (samo) zapošljivosti
 • (3) prostorne i materijalne resurse za svakodnevnu integraciju isamoorganizaciju
 • (4) njegovanje komunikacijskih i društvenih kanala, emocionalnihprocesa i kognitivnih sposobnosti
 • (5) veću vidljivost i prepoznavanje istih u društvu.

Projekt će uključiti mnogo zanimljivih neformalnih aktivnosti i edukacija starijih osoba u području kulture i umjetnosti ( tijekom trajanja projekta održati će se tečaj šivanja, glazbene radionice, analogna i digitalna fotografija, zborno pjevanje, izrada keramičkih uratka i sl.), kao i različit kulturno - umjetnički program (Izradu tematskih masaka – oživljavanje rock kulture te sudjelovanjena riječkom karnevalu, uz međugeneracijske aktivnosti, glazbeno – scenska događanja, pjevačke smotre). Sve aktivnosti će bitikoncipirane tako da teoriju prati primjena znanja u realnom okruženjukroz mentoriranu izvedbu, čime će se odgovoriti na stvarne potrebenavedenih korisnika.

Ciljevi:

Poboljšanjem pristupa kulturnim,umjetničkim i društvenim aktivnostima teprogramima neformalnog obrazovanja, potaknuti socijalno uključivanje, razvoj i njegovanje kreativnih, socijalnih,kognitivnih i emocionalnih vještinastarijih osoba grada Rijeke i okolice tepotaknuti aktivno sudjelovanje istih sciljem povećanja vidljivost iprepoznavanja njihova značaja udruštvu.

Rezultati:
 • 1.) min. 141 korisnik/ca sudjelovalo je te završiloprogram neformalnog obrazovanja i mentoriraneprimjene znanja u području Kulture i umjetnosti;
 • 2.) min. 137 korisnik/ca sudjelovalo je u kulturnim, umjetničkim i društvenim aktivnostima Projekta;
 • 3.) provedeno je min. 10 neformalnih edukacija upodručju kulture i umjetnosti;
 • 4.) kroz glazbeno i kreativno stvaralaštvo te sudjelovanje u Međunarodnoj karnevalskojpovorci u Rijeci, potaknuto je socijalnouključivanje, aktivno sudjelovanje isamoorganizacija starijih osoba u društvu;
 • 5.) razvijene su te njegovane kreativne, socijalne,kognitivne i emocionalne vještine starijih osobagrada Rijeke i okolice;
 • 6.) putem javnih kulturnih umjetničkih i društvenihdogađanja te međugeneracijskih aktivnosti,osigurana je vidljivost rezultata djelovanja teprepoznavanje značaja starijih osoba u društvu.

Ukupna vrijednost projekta: 517.661,82 kn
Iznos koji financira EU: 440.012,55 kn

razdoblje provedbe projekta (od - do): 15.09.2018. – 15.09.2019.

Kontakt osobe za više informacija:

Matica umirovljenika Grada Rijeke: +385 51 212 109
Udruga Ri Rock: +385 981672047
rigeneration.eu@gmail.com


INFORMACIJE O PROJEKTU:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Organizacija radionica je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj komunikacije isključiva je odgovornost Udruge Ri Rock i Matice umirovljenika grada Rijeke.

Više informacija o projektu

www.rirock.hr
www.strukturnifondovi.hr
Matice umirovljenika grada Rijeke
OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.