Europska unija - Zajedno do fondova

RINKLUZIJA!

PROJEKT UDRUGA RI ROCK

Udruga Ri Rock je u suradnji s romskom udrugom RoMorčić krenula u realizaciju prve faze projekta "RInkluzija" koji za cilj ima inkluziju romske djece i mladih kroz glazbu. S tim ciljem osnovana je i stručna radna skupina koju čine sociolog i aktivist Nikola Švenda, muzikologinja Petra Brusić iz udruge Muzikopter, predstavnica romske udruge RoMorčić Ingrid Redžepi, aktivistkinja i volonterka u radu s romskom djecom Ana-Marija Bešker te koordinator projekta Vanja Kauzlarić . Uz njih u aktivnostima sudjeluju mentori Goran Grgurev i Endi Oblak za udaraljke, Kristijan Kirinčić za bubanj i Sebastijan Demark za bas gitaru.

Projekt uključuje korisnike romske nacionalne manjine i korisnika većinske populacije (te potencijalno drugih) nacionalnosti, kojima će se pružiti besplatne neformalne edukacije sviranja bubnja, bas gitare te tradicionalnih udaraljkaških instrumenata kao što su tarabuke, djembe i tapan. Putem besplatnih neformalnih glazbenih edukacija će se omogućiti dostupnost glazbenog obrazovanja, potaknuti kreativnost, omogućiti pozitivan psihofizički razvoj te aktivno uključivanje u društveni kulturni život zajednice u kojoj žive. Pritom će glazbeno stvaralaštvo služit će kao ''alat'' za ''razbijanje'' barijera i eventualno negativnih stavova korisnika, kao i njihovih roditelja prema međusobnoj integraciji i zajedničkom uključivanju u društveni i kulturni život zajednice.

Nizom aktivnosti i radionica udaraljki, bubnja i bas gitare, a u drugoj fazi puhačkih instrumenata, DJ i MC radionica želi se potaknuti mlade Rome i mlade većinske populacije na stvaranje glazbene skupine koja bi fuzijom romske tradicionalne glazbe i modernih glazbenih pravaca poput Hip Hopa, Rocka i dr. omogućila glazbeno stvaralaštvo, te uživanje u ljepotama glazbe i muziciranja..

Završio je I. ciklus projekta RInkluzija u suradnji s partnerom Udruga RoMorčić!

Pripreme za koncert 🎵🥁🎤 na riječkom Korzu su u tijeku, a snimili smo i video ❤

Više »

Krenula prva faza projekta Rinkluzija!

Udruga Ri Rock je u suradnji s romskom udrugom RoMorčić krenula u realizaciju prve faze projekta "RInkluzija" koji za cilj ima inkluziju romske djece i mladih kroz glazbu.

Više »