RiGenerAkcija!

PROJEKT - UDRUGA RI ROCK


projekt-rigenerakcija

UVOD U PROJEKT:


RiGenerAkcija! – aktivni u mirovini je projekt koji Udruga Ri Rock provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Rijeke.

Svrha projekta su razvoj i njegovanje umjetničkih, kreativnih, socijalnih, kognitivnih vještina kroz neformalne radionice keramike, slikarstva, fotografije, gitare, bubnjeva, zbornog pjevanja te šivanja; unapređenje fizičkog i psihičkog zdravlja umirovljenika kroz jutarnje tjelovježbe na otvorenom; dostupnost pravne pomoći umirovljenicima.Također, unutar projekta će se provesti stručno istraživanje socijalnih potreba umirovljenika Grada i okolice u suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci. Razvijat će se inovativni programi temeljeni na rezultatima istraživanja kroz poticanje novih suradnji i volonterskih programa za umirovljenike – kao što će, primjerice, biti keramičke radionice s djecom s poteškoćama u razvoju.

Provodit će se i program za podizanje svijesti o položaju umirovljenika kroz program produkcije radijskih emisija na neprofitnom radiju Udruge Ri Rock – Radio Roža. Umirovljenici će sudjelovati u emisijama kao promotori aktivnog starenja.

Partner na projektu

Matica umirovljenika grada Rijeke
www.penzici.rijeka.hr

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Projektom RiGenerAkcija! – aktivni u mirovini stvorit će se resursni preduvjeti za:

1. razvoj, unapređenje kvalitete i dostupnosti programa

  • - za razvoj i njegovanje umjetničkih, kreativnih, socijalnih, kognitivnih vještina
  • - za unapređenje fizičkog i psihičkog zdravlja
  • - za pravnu pomoć

2. provedba stručnog istraživanja socijalnih socijalnih potreba umirovljenika Grada i okolice

3. razvoj i provedba inovativnih programa temeljenih na rezultatima istraživanja

4. razvoj i provedba programa za podizanje svijesti kroz radijske programe

5. razvoj i provedba programa međugeneracijske suradnje

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.690.146,54 HRK, od čega je 85% (1.436.624,56 HRK) osigurano iz Europskog socijalnog fonda, dok je preostalih 15% (253.521,98 HRK) osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta

26. listopada 2020. do 26. listopada 2023.

Kontakt osoba za više informacija

Marina Tkalčić, voditeljica projekta +385 91 5489 427

Dodatno

https://strukturnifondovi.hr/ http://www.esf.hr/operativni-program/


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


projekt-rigenerakcija

UKLJUČI SE!

KONTAKT