ZAPOČETA SURADNJA PREDSTAVNIKA ROMA I LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE PGŽ-A

U sklopu projekta „Inkluzivni kotač“, Udruga Ri Rock s partnerom Romska organizacija mladih Hrvatske dana, 03.10.2022., organizirali su okrugli stol: „Položaj Roma u Primorsko-goranskoj županiji – izazovi i rješenja“.

Okrugli stol je održan u prostoru Omladinskog kulturnog centra Palach, Kružna 8, Rijeka. Projekt “Inkluzivni kotač” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Organizacija Okruglog stola, kao prve aktivnosti u sklopu projekta Inkluzivni kotač, između ostalog realizirana je kako bi se predstavio projekt i aktivnosti koje će se provoditi. Projekt je podržan od svih relevantnih dionika, a posebice je prepoznat od strane lokalne i regionalne samouprave. Nakon uvodnog govora voditeljice projekta, Marine Jakšić -  ispred Udruge Ri Rock i koordinatora projekta, Siniše-Senada Musića - ispred ROM HR-a, prisutnima su se obratili:

Ispred Primorsko-goranske županije, Dragica Marač - pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade.

Ispred Grada Rijeke, Maja Pudić - voditeljica Službe za socijalnu skrb.

Ispred Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Aleksa Đokić - voditelj Službe za prava nacionalnih manjina.

Jedna od aktivnosti projekta Inkluzivni kotač je izrada Akcijskog plana Primorsko-goranske županije, za razdoblje 2023.-2024. godine za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje 2021.-2027. Kako bi što bolje napravili pripremne radnje i postavili temelje izrade takvog dokumenta morali smo definirati glavne dionike i donijeti zaključke oko izazova koji se mogu pojaviti u navedenom procesu.

Prepoznat je izazov u suradnji između izabranih predstavnika Roma na regionalnoj i lokalnoj razini, izazovi u međusobnoj komunikaciji te slabo razvijeno romsko civilno društvo. Predstavnici PGŽ-a su potvrdili pružanje pomoći u izradi Akcijskog plana za uključivanje Roma u PGŽ-u. Utvrđeno je postojanje razlika u prioritetima s obzirom na različite lokalitete u PGŽ-u. Dionici okruglog stola mapirali su dionike na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini među kojima se nalazi Ured pučke pravobraniteljice i Ured pučke pravobraniteljice za djecu, škole, lokalna i regionalna samouprava, civilno društvo, policija te poslodavci. Budući da su svi relevantni pozvani dionici potvrdili suradnju i pružanje pomoći u jednoj od glavnih aktivnosti projekta (izrada Akcijskog plana za uključivanje Roma u PGŽ-u), okrugli stol je nadmašio očekivanja.

Sljedeća aktivnost projekta je edukacija za buduće medijske djelatnike te ovim putem pozivamo sve zainteresirane mlade Rome i Romkinje, u dobi do 29 godina, da se priključe edukaciji  koji će u sklopu projekta, nakon održanih edukacija, producirati radijske emisije na riječkom radiju zajednice „Radio Roža“.

« Povratak

Projekti

ISTAKNUTI PROJEKTI

Program

Social