Radionice Muzikoterapije


Kategorija: Music Box Radionice

Počele su i radionice muzikoterapije koje provodimo u suradnji s udrugom Muzikopter Djeca s poteškočama u učenju marljivo rade i s lakoćom svladavaju hitove uz naše mentorice Irenu Magaš i Petru Brusić. 


Članak nema galeriju slika:

Fanna - Human Experience