MLADI

ČUJEMO S(V)E VIDIMOSiječanj 07

PLATFORMA OCD-a MLADIH I ZA MLADE NA PODRUČJU PGŽ-a

Predstavnici udruga mladih i za mlade su na organiziranim druženjima imali priliku predstaviti se, ali i razgovarati o problemima, ciljevima, težnjama i potrebama u dosadašnjem radu, na temelju čega smo zajedno stvorili on-line platformu kojom ćemo potaknuti održivost partnerstva i međusektorske suradnje udruga mladih i za mlade na području Primorsko-goranske županije.
 
Prijavi i svoju udrugu!
 
Veljača 01

ČUJEMO S(V)E VIDIMO

LogoC mali2O projektu

Projektom  ''ČUJEMO S(V)E VIDIMO – razvijanje kapaciteta za dobro upravljanje i održivi razvoj udruga mladih i za mlade na području Primorsko-goranske županije'',  želimo razviti kapacitete za dobro upravljanje i održivi razvoj udruga mladih i za mlade, kvalitetnije zadovoljiti potrebe mladih socijalno isključenih nezaposlenih osoba (15 – 24 godine) te potaknuti razvoj lokalne zajednice na području razvoja društvenih inovacija Primorsko-goranske županije.

Projekt ukupne vrijednosti 196.153,04 kune, u potpunosti je financiran namjenskim bespovratnim sredstvima EU (Europski socijalni fond) – 85% te namjenskim sredstvima državnog proračuna RH (Vlada RH-ured za udruge) – 15%, a provodit će se od 29.prosinca 2014. do 29.prosinca 2015. godine.

Projektom želimo pospješiti naš zajednički rad i daljnji razvoj, planiranje budućih aktivnosti za socijalno isključene mlade ljude, prilagoditi se zahtjevnim uvjetima i kriterijima prijave i korištenja sredstava iz europskih fondova, kvalitetnije i učinkovitije planirati i realizirati volonterske programe te otkloniti prepreke za učinkovito administrativno i financijsko planiranje, praćenje, evaluaciju i izvještavanje o radu udruga.

Ciljevi projekta

  • Savladavanje pisanja projektnih prijedloga te provođenja EU projekata,
  • Učinkovitije planiranje i provedba volonterskih programa,
  • Postavljanje temelja za razvoj socijalnoga poduzetništva,
  • Postavljanje on-line platforme udruga mladih i za mlade koja će olakšati
    komunikaciju i suradnju udruga.

Misija projekta

Zadovoljiti potrebe naših korisnika – prvenstveno mladih socijalno isključenih nezaposlenih osoba (15-24 godine) te posredno potaknuli razvoj lokalne zajednice na području društvenih inovacija.

Kome je projekt namijenjen?

Za sve predstavnike i članove udruga mladih i za mlade na području Primorsko-goranske županije.

Kako sudjelovati?

Predstavnici udruga mladih i za mlade će na organiziranim druženjima imati priliku predstaviti se, ali i razgovarati o problemima, ciljevima, težnjama i potrebama u dosadašnjem radu, na temelju čega ćemo zajedno stvoriti on-line platformu kojom ćemo potaknuti održivost partnerstva i međusektorske suradnje udruga mladih i za mlade na području Primorsko-goranske županije. 

Kroz projekt će se zainteresiranim predstavnicima/članovima udruga mladih i za mlade s područja PGŽ-a pružiti besplatne edukacije:

  • Edukacija iz područja osmišljavanja, pisanja i provedbe europskih projekata
  • Edukacija ''menadžment volontera''
  • Edukacija administrativno-financijskog djelovanja udruga.

KONTAKT

Ukoliko ste predstavnik OCD-a mladih/za mlade i želite sudjelovati u našem projektu, prijavite se putem obrasca: http://goo.gl/forms/1gL9xQYdLl

ili nas kontaktirajte na:

Ri Rock:
Anja Štefan, +385981672047

Kombinat (Facebook):  
Marina Toto, +385989656507

ili nam pišite na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Više informacija o EU fondovima saznajte na internet stranicama:
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala
Ured za udruge
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

2015-01-27 093904

*Projekt je sufinanciran od strane Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda te Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge Ri Rock i Udruge Kombinat.

 

RI ROCK UDRUGA

 facebook-icon  YOU Twitter-Logo1

ri rock info

 

Udruga RiRock
Delta 5, 51000 Rijeka

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MOB: 095 547 7130
TEL: 051 211 437

PRIJAVA